Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi

İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi (İCTAM) başkanı olarak atandıktan sonra, yönetim kurulundaki bir eksik üyeliğin tamamlanmasıyla Araştırma Merkezinin yönetim kurulu, 24 Nisan 2008 tarihinde toplanarak bir dizi kararlar almıştır. Bunlardan en önemlisi, İCTAM adının Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi olarak değiştirilmesidir.

Bu değşiiklik isteği Araştırma Merkezinin atıl olmaktan kurtarılıp: çalışan, üreten, aktif bir bilimsel merkez haline getirilmesine dönük düşünce ve planlarının ilk adımı olarak öne çıkmaktadır.

İCTAM, Araştırma Merkezine dönüşmeden önce, Enstitü statüsünde faaliyet yürütmekteydi. YÖK çerçevesinde yeniden yapılanan üniversiteler bünyesinde, bazı Enstitüler Araştırma Merkezi adını aldılar. Yönetim ve yönetmelikleri oluştu.

Geçmişte, İktisadi Coğrafya ve Turizm adına bir kürsü ve bir Enstitü / Araştırma Merkezi kurulmasının sebebi, Fakültemizin kurulduğu yıllarda, Kara Avrupası üniversite kültürünü İstanbul Üniversitesi’ne taşıyan A.F.Rustow’ların , F. Newmark’ların döneminde İktisadi Coğrafya dersinin çok önemli olmasına bağlanmaktadır. Avrupa ülkelerinin kalkınma ve sanayileşme sürecinde, doğal kaynaklara dayalı sanayilerin kurulması, toprakların alternatif kullanım konularına tahsisi ve sanayi kuruluşlarının kuruluş yerlerinin tespiti çalışmaları büyük önem arz etmiştir.

Avrupa sanayileşme hareketine paralel olarak, öncelikle turizm ve daha sonra kitle turizmi hareketleri yeni bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. Üniversiteler çok geçmeden sektöre vasıflı insan yetiştirecek programları; lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde uygulamaya koymuştur.

Dünya ekonomisi ve turizmde gelişmeleri takip eden İktisat Fakültesi, bu konuları bir Araştırma Enstitüsü/ Merkezi şeklinde kurumsallaştırmıştır. İCTAM, uzun yıllar turizm alanında yüksek lisans ve doktora programları yürütmüştür.

1970′ li yılların başında, AIESTH in yıllık kongrelerinden birini İstanbul’da bu merkez gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans ve seminerler gerçekleştirmiştir. Sektöre dönük çok çeşitli konularda kurslar yapılmıştır. “Turizm Konferanslar?” serisi, bilimsel çalışmalar arasında yerini almıştır.

YÖK’ ün düzenlemesinden sonra, İktisadi Coğrafya Kürsüsü, İktisat Politikaı Anabilim Dalı’na dönüşmüştür. Anabilim Dalının temel konuları arasında; Makro. Mikro İktisat ve İktisat Politikası gibi temel teorik konuların yanında. Türkiye Ekonomisi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi gibi uygulamaya dönük dersler de vardır ve sürdürülmektedir. Ancak, içerikler değişmiş ve güncellenmiştir. Turizm işletmeciliği bölümü kurulmuş, eski yüksek lisans ve doktora programları kapanmıştır. Turizme ait konular yeni bölüm çerçevesinde yapılıp yürütülmektedir.

İCTAM yeni yönetim Kurulu, yenilenen ve güncellenen bilimsel gelişmeler ışığında. Türkiye Ekonomisi ve Uygulamalı iktisat alanında; seminer, konferanslar yapmak, bilimsel süreli yayınlar çıkarmak ve Araştırma Merkezi ve İktisat Politikası Anabilim Dalı başta olmak üzere alanımızdaki bilim adamlarına çeşitli araştırma olanakları sunmak amacındadır. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve idari kuruluşlarla işbirliğini arttırmak istemektedir.

Merkeze ait bir web sitesi kurularak, bilimsel faaliyetler bu sitede üzerinden de yürütülecek ve duyurulacaktır.

Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilgili eski konuları da kapsayan daha geniş bir araştırma yelpazesi sunmaktadır. Uygulamalı iktisat geleneğine uygun olarak diğer birçok üniversitede benzer adı taşıyan araştırma merkezi örnekleri bulunmaktadır.