Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi

EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi rektörlüğü altında faaliyet gösteren ekonomi politikaları uygulama ve araştırma merkezi, EPAM, ülkemizde ve dünyada uygulanan ve geliştirilen evrensel nitelikteki ekonomi politikalarına bilimsel katkıda bulunmayı amaçlayan bir merkez olarak kurulmuştur. EPAM, İstanbul üniversitesinin vizyonuna paralel olarak toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve evrensel temeller üzerine kurulu eğitim anlayışı ile eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip çalışmalar üretir.


EPAM’ın ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip yönetim ve akademik kadrosu, Ekonomi politikaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışma, sempozyum ve araştırmalara destek vermektedir. Ekonomi Politikalarındaki güncel ulusal ve uluslararası alandaki merkez bünyesinde değerlendirerek kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.