İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi ikinci sayısı yayımlandı.

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergi olan IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğinde olup, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedefi ile yayın yapan İPAD ikinci sayısı çıktı.

İkinci sayıya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuipad/issue/view/5000004264